Градът | 22 Декември 2016, 14:36

София - зелен, организиран и красив град

Проведе се първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на София