Градът | 20 Декември 2016, 10:39

50 млн. евро пряко финансиране от ЕС за иновативни дейности за градско развитие