Градът | 20 Декември 2016, 10:15

В 61 проекта за ремонт на общински пътища ще се инвестират над 312 млн. лв. по ПРСР 2014-2020