Градът | 16 Декември 2016

С 2,8 млн. лв. по ОПРР Община ще ремонтират гимназиите по горско стопанство и дървообработване и по икономика

Обратно нагоре ↑