Градът | 09 Декември 2016, 15:33

428 проекта за 3,34 млрд. лв. са изпълнените проекти по ОПОС - почти 100%