Градът | 25 Ноември 2016, 10:09

Наложиха строителна забрана в Бедечка до промяна на ОУП и ПУП