Градът | 21 Ноември 2016, 12:03

МОСВ отмени решение на РИОСВ- Бургас за изграждане на инсталация за компостиране в Промишлена зона "Север" на Карнобат