Градът | 21 Ноември 2016, 11:48

Инж. Иво Трингов: Реновацията на хотел "Рила" се изпълни в планински условия за кратки срокове

Инж. Иво Трингов, изпълнителен директор на "КОРДЕЕЛ България" пред сп. "ГРАДЪТ"