Градът | 21 Ноември 2016, 09:13

ЕК одобри подхода за изготвяне на ОВОС за АМ "Струма" лот 3.2