Градът | 17 Ноември 2016, 19:38

На Световния ден на Географските информационни системи: Връчиха годишните награди за постижения в областта на ГИС