Градът | 17 Ноември 2016, 11:51

Успешно приключи студентският уъркшоп за дизайна в съвременния град в УАСГ