Градът | 11 Ноември 2016, 13:53

Облагородяване на градската среда чрез включване на местните жители в процеса – Мисията възможна!?