Градът | 14 Ноември 2016, 12:34

Стефан Тотев: В пиковите моменти на Западната дъга на СОП работеха 300 души и 420 машини