Градът | 28 Октомври 2016, 12:28

370 млн. лева от ОПРР отиват към Фонда на фондовете