Градът | 19 Октомври 2016, 17:57

Търси се изпълнител на етап 2 от проекта Интегрирана система за градски транспорт на Русе