Градът | 17 Октомври 2016, 17:26

Сделките с бизнес имоти надхвърлиха 200 млн. евро за деветмесечието

Проведе се третата RICS конференция "Оценки и инвестиции в недвижими имоти" в България