Градът | 10 Октомври 2016, 18:49

Скандинавските страни и някои страни от ЦИЕ - най-благоприятни за инвестиция в бизнес имоти през 2017 г.