Градът | 07 Октомври 2016, 12:52

Проф. Николай Михайлов: Нашата инфраструктура ще стигне световните равнища, когато имаме адекватна нормативна уредба