Градът | 04 Октомври 2016, 18:47

Стела Динева и Никола Кожухаров: Диалог между адаптирани традиционни сгради и нови архитектурни структури, деликатно вписани в историческата среда