Градът | 30 Септември 2016, 18:34

арх. Гергана Милушева,Cityscape: "Супермаркетът не е скучен обект"