Градът | 30 Септември 2016, 10:31

Арх. Андрей Велинов, Vista Point: Предизвикателството на реновацията на хотел "Рила"