Градът | 17 Септември 2016, 12:41

НКЖИ стартира проект за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол