Градът | 12 Септември 2016, 12:44

Минитоварачът Bobcat – роден във фермата, израснал в града.

сп. ГРАДЪТ, бр. 4, август-септември 2016