Градът | 10 Септември 2016, 18:31

Община Мъглиж инвестира в социален център