Градът | 02 Септември 2016, 10:28

Сключват 91 договори по ОПРР с общините в периферните райони за енергийна ефективност