Градът | 17 Август 2016, 17:23

Актуализира се срокът за разработване на нормативна уредба за въвеждане на тол системата