Градът | 16 Август 2016, 12:40

18 общини кандидатстват за изграждане на компостиращи инсталации