Градът | 16 Август 2016

ГД "Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ получи акредитация за Управляващ орган на три програми за трансгранично сътрудничество

Обратно нагоре ↑