Градът | 12 Август 2016, 12:46

Фонд за устойчиво развитие на София финансира проект на ДКЦ ХII за ново оборудване