Градът | 05 Август 2016

Отстранени са 70% от проектите кандидати за над 187 млн. евро по програмата INTERREG Румъния – България

От подадените над 150 инвестиционни предложения едва 39 бяха набелязани за финансиране.

Обратно нагоре ↑