Градът | 29 Юли 2016, 14:08

Пловдив – първият български град част от международната образователна мрежа на ЮНЕСКО