Градът | 27 Юли 2016, 10:14

Завършват ПСОВ и ВиК в западната част на Банско до края на октомври