Градът | 22 Юли 2016, 14:28

ТРЕЙС прилага най-новата технология за хоризонтална маркировка на ремонтираната ул."Янко Забунов"