Градът | 19 Юли 2016

С 39 млн. лева по ОПОС ще се изградят 6 центъра за реакция при бедствия и кризи

Обратно нагоре ↑