Градът | 15 Юли 2016, 18:25

Одобрени са 36 проекта по INTERREG България - Сърбия