Градът | 10 Юли 2016

Вторият по големина в България високотехнологичен регионален център за управление на отпадъци бе открит в Стара Загора

52 млн. по ОПОС са инвестирани в клетка 1 на депото, сепарираща и компостираща инсталация

Обратно нагоре ↑