Градът | 24 Юни 2016, 11:59

10 млн. евро за реализация на 44 трансгранични проекти между България и Македония