Градът | 10 Юни 2016

До края на юни Враца и Видин очакват одобрението от Брюксел за продължаване на проектите за воден цикъл

Изпълнението на двата мащабни проекта ще бъде дофинансирано по ОПОС 2014-2020

Обратно нагоре ↑