Градът | 03 Юни 2016, 13:36

ИМТ Варна търси 432.5 млн. евро в Европейския портал за проекти по плана "Юнкер"