Градът | 02 Юни 2016

Успешно приключи един от най-рисковите екологични проекти – изграждането на ГПСОВ в Бяла, Русенско

Обратно нагоре ↑