Градът | 02 Юни 2016, 16:16

Над 61 млн. лева ще бъдат инвестирани в екологични проекти чрез ПУДООС