Градът | 02 Юни 2016, 10:55

Конкурс "Фасади, цветове, хармония" – отворен за идейни проекти

Конкурсът набира проекти за цветови схеми и решения за фасади на сгради, намиращи се в обществено значими зони.