Градът | 19 Май 2016, 11:50

Societe Generale Експресбанк: Търси се по-голямо финансиране за покупка на имот

В проучването най-голям е процентът на хората, планиращи покупка на имот между 30 000 - 50 000 евро (40%)