Градът | 17 Май 2016, 15:54

Инж. Красимир Шалев, БИГЛА: Част от таксите за строителни разрешения да остават в общините