Градът | 16 Май 2016, 18:11

"Трейс Груп Холд" АД, клон Чехия успешно приключи изграждането на общ водопровод Бенешов - Седълчани

Първият подучастък от 100-километровото трасе на АМ Е80- Ниш- Димитровград- граница, изпълняван от ТРЕЙС, с България ще е готов до средата на юни