Градът | 25 Април 2016, 18:01

Днес в МРРБ подписват споразумението за реализация на Инвестиционната програма на София по ОПРР 2014-2020