Градът | 11 Април 2016

Необходим е нов ЗУТ, който да отрази натрупания опит

Д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Обратно нагоре ↑