Градът | 29 Март 2016, 15:25

Нов облик ще има парк "Аязмото" в Стара Загора

Проектът за неговото благоустрояване и паркоустрояване ще се финансира със 7 млн. лв. по ОП "Регионално развитие"