Градът | 29 Март 2016, 14:53

116 млн. лева за още 5 ранни проекта в сектор "Води"