Градът | 29 Март 2016, 08:54

Евгения Караджова, управител на "ЕСРИ България": ГИС намират все по-широко приложение в сферата на водите